Initiativet har startats!

Nu har initiativet startats att försöka få fiber utdraget till hela Bastmoras by med omnejd. Planen är att ansluta till den fiberkabel som redan finns dragen ut till grannbyarna Åvestbo och Hjortbo. En frivillig grupp ur byalaget har bildats för att ta det första stegen i processen att få en anslutning till stånd.

I det första skedet kommer en intresseförfrågan att skickas ut med brev till samtliga boende i området som omfattas av området kring Bastmora och Morsjön bort till Nybyn. Denna hemsida öppnar i syfte att hålla de boende uppdaterade av vad som händer i processen och som bas för den ekonomiska förening som måste bildas för att kunna få en utbyggnad till stånd.