Aktuell information om Fiber mellan Oti och Färna

Hela området kommer att delas upp i etapper med start i Oti.

Grävning/plöjning kommer att starta med grävning på tomterna i första etappen. Därefter sker grävningen av stamkabel och fiberanslutning för första etappen. Området fibersätts etappvis med start i Oti.

Ca 2 veckor innan grävning sker för stamkabel kommer den att markeras ut med blå markering. Ta inte bort markeringen eller flytta på den. Har du synpunkter hör av dig omedelbart!

FREAB i Fagersta blir entreprenör. En av FREABs personal kommer att kontakta dig för att boka tid för grävning på din tomt.

Informationsmöten kommer att hållas för varje etapp.

Första informationsmötet för fastigheterna från Oti och söderut inom Fagersta kommun är den 26 oktober kl 18-20 i Stjärnviks bygdegård. IP-Only/Bynet ger information om Fiberprojektet.

Anmäl dig gärna via epost till: barbro.wahlberg@outlook.com

Datum för nästa etapp kommer senare.

Sprid informationen till dina grannar! Alla har inte epost och läser inte våra hemsidor.

Vi saknar epostuppgifter till många och har fått felaktiga epostuppgifter. Du som inte fått epost från projektet meddela den på barbro.wahlberg@outlook.com

Följ informationen om projektet på http://bastmorafiber.se/ och på

http://stjarnviksbygdeforening.se/ .