Kontakt

En frivillig arbetsgrupp arbetar för tillfället med att samla intressenter för att i nästa skede kunna bilda en ekonomisk förening.

Arbetsgruppen består för tillfället av Elisabeth Åsblom, Kenth Olsson, Markus Andersson och Ewa Zimmerman.

E-postadress till arbetsgruppen: info@bastmorafiber.se

Kontakt via telefon: Kenth Olsson 070-2010072 eller Elisabeth Åsblom 073-816 00 00.