Nu är det klart – Länsstyrelsen beviljar bidrag till utbyggnaden!

Efter ett års arbete med att få tillstånd en utbyggnad av fiberbredband i Bastmora och andra kringliggande byar i Fagersta och Skinnskattebergs kommun meddelar nu Länsstyrelsen i Västmanland att man beviljar bidrag för utbyggnaden.

Följande information är saxad ifrån Länsstyrelsen Västmanlands hemsida:

Länsstyrelsen ger företaget IP-Only 21,6 miljoner kronor i stöd för att bygga ut fibernät i Lersäter, Gisslarbo och Västra Skedvi i Köpings kommun samt Stjärnvik i Skinnskattebergs kommun. Investeringen i fiberinfrastruktur i de två kommunerna ger 580 hushåll tillgång till bredband, varav 550 hushåll redan har anmält intresse att
ansluta sig till nätet. Den totala kostnaden för utbyggnaden är 36 miljoner kronor, varav 21,6 miljoner beviljas ur Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

– Människorna som bor i de här områdena har berättat vad det skulle betyda för bygden om en investering i fibernät skulle komma till stånd. Telia avvecklar kopparnätet på flera orter i Västmanland. Lersäter, Gisslarbo och Stjärnvik är några av orterna men med den här investeringen i fibernät garanteras framtidens nät. Vi hoppas stödet kommer att ha stor betydelse för människorna i orterna, säger Indi Persson ansvarig för bredbandsstöd på Länsstyrelsen.

1 procent av hushållen på landsbygden i Skinnskattebergs kommun har idag tillgång till fibernät jämfört med 20 procent av hushållen i tätorterna. I Köpings kommun har endast 5 procent av hushållen på landsbygden tillgång till fiber jämfört med 88 procent i tätorterna. Projekten som nu kan starta bidrar till att minska de skillnader som finns mellan
tätort och landsbygd i kommunerna.

Söktrycket är mycket starkt och efterfrågan överstiger tillgången på medel. När ansökningstiden gick ut den 28 september hade 14 projekt sökt stöd om totalt 140 miljoner kronor. Totalt finns det drygt 30 miljoner kronor i medel att dela ut i Västmanland. Nu återstår drygt 8 miljoner kronor att besluta om.

Projekten drar igång under 2017 och ska vara klart 2018/2019.

 

Bastmora Fiber tackar alla som hittills engagerat sig så att det nu är klart att vi kommer att få en fiberutbyggnad i våra byar även om mycket arbete fortfarande återstår!