Nu börjar vi bygga i ditt område

Nu börjar vi bygga i ditt område. Här kommer mer information om fiberutbyggnaden och vad som händer härnäst. Hela utbyggnaden beräknas ta 6 – 8 månader och kommer att ske i olika etapper.

Fiberutbyggnadens olika delar:
1: Detaljprojektering, tillståndshantering och tecknande av markavtal. Arbetet med detta pågår just nu. (Detta innebär att projektgruppen kontaktar markägare för att få tillstånd att gå i deras mark för byggnation av fibernätet).

2: Utbyggnad av nätet i området. Vår byggentreprenör, FREAB, kommer att utföra byggnationen av fibernätet i ditt område. Du kommer förmodligen att märka av grävmaskiner och personal i området. För att befintliga kablar/ledningar under marken inte ska ta skada i samband med grävning, kommer dessa att markeras ut med hjälp av färg eller pinnar. Avseende regler för trafikanordningar samt återställning av markarbeten på allmänna ytor, följer vi gällande regelverk. Det kan förekomma störningar i framkomligheten under den här perioden, men vi hoppas att ni har överseende med detta. I denna del installerar vi även fiberskåp i ditt område.

3: Grävning och installation hos kund. Vi genomför installationen av fiber genom grävning på din tomt samt installation i din fastighet. FREAB kommer att kontakta dig för att boka upp en tid för projektering av installation till din fastighet. Vid projekteringsmötet går ni gemensamt igenom hur grävningen på tomten kommer att gå till samt var fibermottagaren ska placeras inne i ditt hus. Tänk på att fibermottagaren ska placeras i närheten av ett eluttag och maximalt fem meter från där fibern ansluts till huset. I priset för din fiberanslutning ingår grovåterställning (inte asfaltering/stenläggning) och vi gräver därför företrädesvis i grönytor. Vid särskilda önskemål angående grävning på din tomt, finns det möjlighet att diskutera detta på projekteringsmötet med entreprenören.

4: Återställning på allmän mark/ytor. Återställning av markarbeten på allmänna ytor i området samt slutbesiktning.

Har du frågor?
Vid frågor angående områdesbyggnation, tomtprojektering eller installation, kontakta din byggprojektledare.

Byggprojektledare: Gunilla Anstensén
Telefon: 076-135 05 41
E-post: gunilla.anstensen@bynet.se

För övriga frågor, ta kontakt med vår kundservice på 0200-43 00 00 eller kundservice@ip-only.se. Håll dig uppdaterad på aktuella händelser på vår lokala hemsida www.malardalen.ip-only.se

Vänliga hälsningar,
IP-Only Mälardalen