Om Bastmora Fiber

Bastmora Fiber är arbetsnamnet på den ekonomiska förening som planeras att bildas för att kunna möjliggöra utbyggnad och drift av fiberkabel till Bastmoras by med omnejd. För tillfället arbetar en frivillig arbetsgrupp på att bilda föreningen.