Så ser intresseanmälningarna ut i byarna för fiberutbyggnaden

Nu kan man följa intresseanmälningarna ute i byarna för fiberutbyggnaden. Via en onlinekarta kan man se vilka som anmält sitt intresse.

När en första intresseförfrågan gick ut till bybor i Bastmora med omnejd svarade så gott som samtliga att de var intresserade. Efter ett möte med kommunen och Bynet kom man överens om att ytterligare kringliggande byar skulle tillfrågas för att göra anslutningen kostnadseffektivare för alla.

Följ intresseanmälningarna på följande länk.

Initiativet har startats!

Nu har initiativet startats att försöka få fiber utdraget till hela Bastmoras by med omnejd. Planen är att ansluta till den fiberkabel som redan finns dragen ut till grannbyarna Åvestbo och Hjortbo. En frivillig grupp ur byalaget har bildats för att ta det första stegen i processen att få en anslutning till stånd.

I det första skedet kommer en intresseförfrågan att skickas ut med brev till samtliga boende i området som omfattas av området kring Bastmora och Morsjön bort till Nybyn. Denna hemsida öppnar i syfte att hålla de boende uppdaterade av vad som händer i processen och som bas för den ekonomiska förening som måste bildas för att kunna få en utbyggnad till stånd.