Sammanfattning från stormötet i Fagerstahallen den 7 april

Representanter från ByNet presenterade förutsättningarna för fiber i byn.

ByNet är ett dotterbolag till IP-Only. IP-Only är de som äger fiberkabeln och som ansvarar för service och underhåll. ByNet är det bolag som åtar sig totalentreprenad för grävning, kontraktsskrivandet mm.

Om vi får bidrag från länsstyrelsen, så är priset per fastighet 19 900 kr för ”nyckelfärdigt” fiber ända in i huset. Därefter är det upp till varje fastighetsägare att ta kontakt med det bolag som man vill köpa tjänster av, såsom telefoni, dator och TV. Det tillkommer inga ytterligare kostnader för service och underhåll.

Det kommer att finnas möjlighet att delbetalning kostnaden för indragning av fiber.

Denna prislapp bygger på antagandet att vi får ihop 200 anslutningar tillsammans i byarna. Färna och Stjärnvik har ca 130 anslutningar på gång, så vi behöver få ihop ca 110 anslutningar i Bastmora, Nybyn, Norr Morsjön, Onsjö och delar av Hedkärra samt de gårdar som vi passerar på vägen mellan byarna.

Väntar man och vill ha fiber indraget vid ett senare tillfälle så gäller inte det här priset 19 900 kr utan man får då räkna med ca 35-40 000 kr i anslutningsavgift.

Om man har bindande abonnemang för dator och TV, så föreslås att man låter dessa löpa ut och därefter sluts nya avtal med fibern. Den kostar ingenting att ha sittande på väggen om man vill avvakta sina tidigare åtaganden.

Om man behöver ha inkopplat fiber i flera hus på sin fastighet, så finns det olika prisalternativ för detta. Lämpligt är då att prata med ByNet i samband med kontraktsskrivandet .

Vi avvaktar beslut från Länstyrelsen, kommer troligen i maj-juni. Om vi inte får bidrag så blir det helt andra förutsättningar och priser.

Medan vi väntar på beslut så kommer ByNet att skicka ut kontraktsförslag till de som visat intresse, samt att markavtal ska skrivas med berörda markägare, där vi ska gräva.

Det kontrakt som skrivs gäller i två år, så inom den tiden måste arbetet vara slutfört, men man hoppas vara klar under våren 2017.

Varje fastighetsägare kommer att få två besök av ByNets personal, dels den som ska gräva in till huset, så att man kan diskutera hur man som fastighetsägare vill ha det, dels av tekniker som installerar utrustningen inne i huset.

Nu kan vi bara hålla tummarna att det kommer att gå i lås.
Med vänlig hälsning
Bastmora fiber

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *