Senaste nytt om den försenade utbyggnaden

Denna information vänder sig till alla som bor mellan Oti – Stjärnvik – Färna och österut utefter väg 233 mot Ramnäs och som beställt fiber från IP Only.

Under hela tiden sedan föregående information har vi i projektgruppen tillsammans med Skinnskattebergs kommuns bredbandssamordnare arbetat med olika kontakter inom IP Only för att få klart med kvalitetskontrollen och få igång arbetet igen enligt anvisningarna i Robust Fiber. Nu är en ny erfaren byggledare för vårt område anställd av IP Only. Vi har haft ett antal möten och arbetat igenom olika delar av vårt område.

Hittills har ca 50% av fastigheterna fått sina fibermottagare installerade – dvs
dosa på insidan och utsidan av huset samt fiberkabel förlagd på den egna
tomten.

Många markavtal är klara men inte alla ännu. Förhoppningsvis är nu väg 250 snart renoverad klart så att trafikverket blir klara med alla tillstånd.
Länsstyrelsen har lämnat direktiv på hur grävarbetet för fiber ska göras förbi fornfynd och gamla alléträd.

Ca 5 km av stamnätet – landsvägen – för fiber är grävt från Oti och söderut.

IP Only håller nu på och upphandlar ny entreprenör för vårt område. Entreprenören ska arbeta enligt anvisningarna i Robust Fiber. När upphandlingen är klar kommer en tidplan för hela projektet att upprättas.

Mer information kommer när upphandling och tidplan är klar.

Om du säljer din fastighet behöver både säljare och köpare fylla i ett överlåtelseavtal. Sänd e-post till: barbro.wahlberg@outlook.com så skickar vi blanketten.

Vi har en egen kvalitetskontroll i projektet enligt nedan. Om du inte har svarat på nedanstående två frågor på e-post ber vi dig svara till: barbro.wahlberg@outlook.com

Du som fått:
1 – dosor installerade i ditt hus svara med A.
2 – grävt på din tomt svara med B.

Vänliga hälsningar fibergruppen genom Barbro Wahlberg.