Till dig som bor mellan Oti och Färna och anmält att du vill ha fiber från IP-Only

Här följer viktig information om grävning och dragning av fiber till din fastighet den kommande tiden.

Nu startar entreprenören med att kontakta alla och boka in tid för besök. Vid besöket kommer ni överens om var på din tomt, som fibern ska grävas fram till ditt hus och var utomhusboxen ska sitta. På ytterväggens insida sätts en fibermottagare. Tänk på att fibermottagaren ska placeras i närheten av ett eluttag och maximalt fem meter från där fibern ansluts till huset. I priset för din fiberanslutning ingår grovåterställning (inte asfaltering/stenläggning) och vi gräver därför företrädesvis i grönytor. Vid särskilda önskemål angående grävning på din tomt, finns det möjlighet att diskutera detta på mötet med entreprenören. Vid mötet skriver ni ett avtal om grävningen.

Du är ansvarig för att informera entreprenören om var elledningar, vatten och avloppsledningar samt dränering och andra ledningar går. Om du inte vet var elledningarna går kontakta ledningskollen och begär utsättning. https://www.ledningskollen.se/Support/Snabbmanualer/Gor-ett-ledningsanvisningsarende

Entreprenören begär utsättning utanför din tomt MEN ej på din tomt. Där är du ansvarig!

Arbetsgången är följande:

Grävning/plöjning och grovåterställning. Sedan blåses fibern i ledningen. Därefter och när marken ”satt sig” kommer entreprenören tillbaka och finjusterar. Det blir en mellanperiod som inte ser så bra ut. Det är viktigt att blåsa fibern innan finjustering. Om det blir stopp i slangen under blåsningen måste man gräva upp. Därför måste finjustering vara det sista, som görs.

På Ip Onlys hemsida kan du läsa under frågor och svar om det är något, som du funderar omkring. https://kundservice.ip-only.se/org/ip-only/

På tomtmark förläggs kabeln ca 30 cm djupt om ni inte kommer överens om något annat. På jord och skogsbruksmark läggs den minst 60 cm djupt. Slangen läggs i marken tillsammans med ett band som innehåller eltråd så att ledningen är sökbar. Vid slutkontrollen kommer även djupet att mätas.

Du kan på Ip Onlys hemsida och läsa om vilken hastighet, vilka tjänster och leverantörer som finns att välja. http://www.ip-only.se/privat/tjanster/

Har du frågor eller om det är problem under projektets gång kontakta:

Du som bor i Fagersta kommun kontakta Kenth Olsson

helst på e-post info@bastmorafiber.se eller mobil 0702010072

Du som bor i Skinnskattebergs kommun kontakta Barbro Wahlberg

helst på e-post: barbro.wahlberg@outlook.com eller mobil 0709298485och

Löpande information om projektet kommer att lämnas på http://bastmorafiber.se/ och på

http://stjarnviksbygdeforening.se/