Uppdaterad information om Fiber mellan Oti och Färna

Montering av dosor på husen och grävning/plöjning på tomterna i pågår i hela området. Grävning av stamkabel från Oti påbörjas nästa vecka. Därefter sker fiberanslutning för första etappen. Området fibersätts etappvis med start i Oti. Vädret påverkar hur snabbt det går.

Informationsmöte för fastigheterna inom Skinnskattebergs kommun från Fagersta kommungräns vid väg 250 och söderut t.o.m. Färna och österut utefter väg 233 är

7 december kl 18-19.30 i Stjärnviks bygdegård –från väg 250 mot Bockhammar första huset på höger sida.

Entreprenören FREAB ger information om Fiberprojektet.

Anmäl dig gärna via epost till: barbro.wahlberg@outlook.com

Sprid informationen till dina grannar! Alla har inte epost och läser inte våra hemsidor.

Vi saknar e-postuppgifter till några och har fått felaktiga e-postuppgifter. Du som inte fått e-post från projektet meddela den på barbro.wahlberg@outlook.com.